Om verksamheten

Kubbonge HVB befinner sig i Kungshamn, mitt emellan Strömstad och Göteborg, vid havet.

Kubbonge HVB

 

Kubbonge HVB Besöksadress: Rörvik Östergård Toreborg 1 , 456 91 Kungshamn

Postadress: Box 5, 456 21 Kungshamn

 

Kubbonge HVB är en verksamhet med 6 platser för flickor eller unga kvinnor mellan 16 och 20 år som utsätter sin hälsa och utveckling för påtagliga risker genom problem i den sociala interaktionen, problem i relationen till föräldrar, kamrater och har bristfällig eller havererad skolgång.

Flickorna /de unga kvinnorna har ett destruktivt umgänge och är i riskzonen för att hamna i missbruk, kriminalitet eller annat destruktivt beteende.

 

Vi strävar efter att vara en verksamhet som ger det lilla extra, som är närvarande med stor omtanke och där vi skapar förutsägbarhet och trygghet i flickornas vardag.

 

Verksamheten kommer tillgodose med körkort i den mån det går. Ett körkort har en stor betydelse för att bli en självständig individ

 

Kvalitet

vi bedriver ett kvalitetsarbete för att säkerställa men också för att skapa förbättringar. Målet med kvalitetsarbetet är att flickorna eller de unga kvinnorna skall få en god och rättsäker vård samt för att skapa en god arbetsmiljö för medarbetarna.

 

Kollektivavtal

kubbonge HVB är medlem i Almega, vårdföretagarna

 

Övrigt

Verksamheten är godkänd av IVO för HVB-verksamhet för aktuell målgrupp samt har de tillstånd som behövs från brandmyndigheten.