Vi är Kubbonge HVB

Din trygga plats

Kubbonge HVB

Kubbonge HVB erbjuder vård och boende för flickor/unga kvinnor från 15-20 år som utsätter sin hälsa och utveckling för påtagliga risker genom problem i den sociala interaktionen, problem i relationen till föräldrar, kamrater och har bristfällig eller havererad skolgång.

Flickorna /de unga kvinnorna har ett destruktivt umgänge och är i riskzonen för att hamna i missbruk, kriminalitet eller annat destruktivt beteende.

Kärlek

” Ge barnen kärlek, mera kärlek och ännu mera kärlek, så kommer folkvettet av sig själv.”

-Astrid Lindgren

Vi arbetar utifrån anknytningsteori för att kunna trygga och säkra ungdomens behov.

Omtanke

Vi bryr oss om ungdom och med hänsyn och empati visar vi omsorg.

”Man kan inte piska in något i barn men kan smeka fram mycket ur dom ”

-Astrid Lindgren

Trygghet

Vi arbetar med att skapa trygghet genom förutsägbar miljö samt stor delkatighet i sin egen vardag.

”Det bästa är att veta vad man letar efter innan man börjar leta efter det”

-Nalle Puh

Glädje

Vi försöker hitta glädje genom att var närvarande och hitta på aktiviteter tillsammans för att skapa nyfikenhet och glädje.

”Ingen kan vara nere med en ballong.”

-Nalle Puh

Utveckling

När kärlek, omtanke, trygghet och glädje har infunnit sig så börjar resan mot en utveckling ta fart.

”Det tar alltid längre tid än man tror, sa Kanin. Hur lång tid tror du att det tar? frågade Ru.”

-Nalle Puh

Om vår verksamhet

Tillsammans visar vi en ny väg för våra ungdomar med stor kärlek och omsorg.

Kubbonge startades 2017 med mål att bli ledande inom vård och behandling. Vi som driver Kubbonge HVB, Helen och Annica, har båda kunskap och erfarenhet av arbetet inom socialtjänst med barn och unga samt missbruk. Utifrån erfarenhet av att placera barn och unga ville vi skapa ett HVB som ger det lilla extra.

Inom vår verksamhet har vi bred kompetens med betéendevetare, socialpedagoger, förskolelärare, behandlingsassistenter mm. Det finns flerårig erfarenhet av arbete med utsatta ungdomar. All ordinarie personal har regelbunden handledning och kompetensutveckling. Tillsammans visar vi en ny väg för våra ungdomar med stor kärlek och omsorg. Ungdomarna ska få en riktig chans att bli självständiga. Utefter mognad, ålder och placeringstid tillgodoser vi med körkort för att öka självständigheten.

Vi erbjuder en del av vårdkedjan och i samma bolag/styrelse finns vårat andra HVB Skållegården för den yngre målgruppen 10-13 (barn som under placeringstiden går i skolan och fyller 14 kan bo kvar terminen ut).

Fyra unga tjejer står med ryggen mot och tittar på en solnedgång

Omsorg

Omsorg

Vi arbetar efter vår modell om att skapa tillit för ungdomen till oss vuxna. Vi arbetar för att ge trygghet och en plats att trivas på. När tillit och trygghet har infunnit sig kan förändringar börja ske!

Vi tror på ungdomen och ger ansvar och insikt till egna konsekvenser. Vi bygger upp ungdomens självkänsla vilket medför att ungdomen kan göra bättre val för sig själv! Lågaffektivt bemötande som förebild skapar en miljö för ungdomen att få en chans att hitta nya strategier till kommunikation och beteende.

Verksamhetens mål

Flickan eller den unga kvinnan ska få verktyg och en tydlig målbild för en återanpassning till ett socialt och fungerande liv i samhället. Därför finns vi som dagligen vägleder och gränssätter och ger stöd och kunskap för att skapa en god självbild och förståelse för sitt egna jag och sin familj/nätverk.

Genom att skapa rutiner, struktur och trygghet genererar en förutsättning till att utvecklas och för att bli en självständig individ

Behandling

Syftet med behandlingen är att stärka ungdomens förståelse för sina egna och andras mentala tillstånd (mentaliseringsförmåga) för att på det viset påverka emotionell dysreglering och interpersonella svårigheter och i förlängningen minska självskadebeteende och suicid.

Dagliga aktiviteter

På Kubbonge har vi som mål att flickorna ska påbörja en skolgång. Vi samarbetar med olika skolor som IM-program, gymnasium och yrkesskola. Om det är svårt att ha en skolgång så kan en praktik vara en början i stället.

På dagarna motiverar vi och ger flickorna redskap till att ta hand om sin egna rutiner gällande hälsa, skolgång och omsorg samt att motivera vara delaktig i matlagning. Vi har många fritidsaktiviteter att tillgå som: härliga promenadstigar, simning, träning pass eller, styrka, hästridning, pingis, boxning, fotboll, handboll, fiske med mera

Bra att veta

Vi önskar att du som ungdom ska trivas hos oss och att vi tillsammans med dig har bra planering och samarbete för att nå målen i ditt liv. VI arbetar med det som inte fungerar men fokuserar på det som fungerar, salutogent tänkande! Vi har en värdegrund som vi arbetar efter som vi kallar för GRETA

Glädje – alla hjälps åt att skapa glädje, då blir allt mycket lättare
Respekt – vi respekterar varandras olikheter och viljor
Empati – Vi bryr oss om varandra och hjälper varandra åt rätt håll
Trygghet – alla ska känna sig trygga och säkra
Ansvar – alla bär ansvar över hur man vill ha sin dag

En gul trävilla i en grönskande trädgård
  • Kubbonge HVB har plats för 8 ungdomar, tjejer mellan 15-20 år. Alla har ett eget rum och rummet dekoreras så det känns som ett mysigt och trivsamt rum!
  • Under tiden får man en kontaktperson som har det övergripande ansvaret och skapar bra vägledande och stöttande samtal för att ungdom ska få chans att må bättre och ha mer redskap i sitt liv. Vi kan bara ge möjligheten men det är upp till ungdom om du välja att ta den!
  • Det finns alltid personal dygnet runt
  • Egen tvättdag och städdag och personal finns som stöd om behovet finns.
  • Vi accepterar inget våld eller något hot! Hot och våld är allvarligt och kan leda till en polisanmälan. Att vara arg på någon eller något är OK men det är här ALLA ansvarar för hur man väljer att ta ut sin ilska. Vi har flera tips på hur man kan göra i stället som gynnar sig själv och andra!
  • Beroende på placeringstid, mognad och ålder påbörjas körkort för en mer självständig framtid.
En mörkhyad ung tjej med lockigt hår sitter och ler framför en vuxen kvinna som syns i förgrunden

Vårdnadshavare och nätverk

Med full respekt kommer vi ta ansvar över ditt barn och vill vill för ungdomens bästa samarbeta med er. Det är viktigt att vi har ett bra samarbete och vi vill att ni ska veta att vi finns även för er och när vi lärt känna din dotters så kan vi komma med flera tips och råd om hur ni kan få gå vidare i er relation! Om umgänge är möjligt att det bra att planera i god tid tillsammans med oss för att göra det så bra som möjligt.

En vuxen kvinna drar sin hand genom en ung tjejs hår vid en strand

Helen Linna Moberg

Föreståndare & placeringsansvarig

073-692 19 79 info@kubbonge.se

Kontakta oss

Här finner du våra kontaktuppgifter. Behöver du komma i kontakt med personal, kan du ringa dygnet runt på 070-090 93 40/41 eller maila personal@kubbonge.se